Opkomst

Toneelvereniging Herleving Westzaan sinds 1945


Na de donkere oorlogsjaren bestond weer vrije meningsuiting. Voortgekomen uit de bond van staatspensionering en Flora, bloeide toneelvereniging Herleving Westzaan. Het kenmerk van Herleving is twee gezichten met twee maskers. Het een voorstellend een lach, het ander een traan. Beide aspecten komen op het toneel veelvuldig voor. Toneelspelen is het kruipen in de huid van een ander, of het verwisselen van maskers. Ook vandaag de dag is Herleving nog steeds een actieve vereniging. Een Westzaanse vereniging om trots op te zijn.

 

Vanaf 1945 vonden de voorstellingen plaats in de zaal van Hotel de Prins. Toen begin jaren 80 de discussie ontstond om in Westzaan een Dorpshuis te bouwen, was o.a. de toneelvereniging daar voorstander van – een eigen theater met een echt toneel. In de loop der jaren is het podium uitgebouwd tot een echt theater en zeer geschikt voor o.a. toneelgezelschappen als Herleving.

In de eerste jaren speelde de TVH twee keer per jaar drie voorstellingen. De laatste jaren is dit teruggebracht tot 1 toneelstuk dat driemaal wordt opgevoerd, doorgaans in de maanden oktober en november. Daarnaast  doet de Tv Herleving als lid van het Zaans Centrum voor Amateurtoneel (ZCA) mee aan het jaarlijkse eenakter dag en/of Theater-dag in het Zaantheater.

 

HOOGTEPUNTEN

  • 40-jarig bestaan met Musical van Fina Woud, Oh, wat een beeld” 
  • 50-jarig bestaan met "Het Stuk" van Koert Klerk. 
  • 70-jarig bestaan met "Buur en Buus" door Marijke Slinger, met in totaal 6 zeer succesvolle uitvoeringen in oktober en november 2015.

 

Spelers 'Molenstuk' bij molen De Schoolmeester (2001)

 

Tevens wordt medewerking verleend aan activiteiten in het Westzaanse: Koninginnedag, nieuwjaarsreceptie WG in 't Reght Huys, intocht Sinterklaas, molenstuk voorstellingen tijdens opendagen in 'Het Prinsenhof' en 'De Schoolmeester.' 

 


NIEUWS GESCHIEDENIS

Uit de plakboeken van mevrouw Annie Keff-May (†).
Vele toneel herinneringen aan vroegertijden met krantenknipsels en foto's vanaf 1950. Het wel en wee van toneelvereniging Herleving Westzaan.

Herlezing 1965-1969 - 1970-1974 Wordt vervolgd.