KAARTEN

'Dan maar een zorgboerderij'

Plattelandskomedie in 3 bedrijven 
Auteur: Willie van Oenen
Regie: Anouk Reuder


De volgende toneeluitvoeringen zijn op de zaterdagavonden 10 en 17 november 2018.
De voorstellingen beginnen om 20.00 uur precies in
De Kwaker.
J.J. Allanstraat 127, 1551 RC  WESTZAAN

Er zijn nog kaarten beschikbaar voor beide uitvoeringen

 

KAARTEN
Voor vragen over de kaartverkoop, reservering c.q. bestellingen,
kunt u gebruikmaken van het 'Vragenformulier'.
Kaarten zijn tevens (beperkt) verkrijgbaar aan de zaal of te bestellen
bij 
Dhr. M. van 't Veer 06 24 58 35 87 of (075) 628 48 31 
Wilt u plaatsbespreken?
Dat kan de zaterdag voor de uitvoering tussen 14.30 – 15.00 uur.
(Loting vooraf 14.00 – 14.30 uur.)

PRIJZEN
Losse toegangskaart € 11,00 (graag met gepast geld betalen).

Donateur voor € 16,00 per jaar. 
Donateurs hebben de mogelijkheid twee vrijkaarten (persoonsgebonden) af te nemen voorafgaand aan de losse kaartverkoop.

Voor leden (spelend/niet spelend):
Lidmaatschap € 60 per jaar. Inclusief twee toegangskaarten voor familie of vrienden.


VRAGENFORMULIER


Rabobank rekening Toneelvereniging Herleving Westzaan:
IBAN / Rekeningnummer NL23 RABO 0370 1034 32 ten name van Toneelver. Herleving