HERLEZING

Het Bloedbad van Pendon

Blijspel - gespeeld in 2003
Auteur: Alan Ayckbourn (Vertaling Marianne Stolk)
Regie: Sonja Heling


"Het Bloedbad van Pendon" (Ten times table)

Een klein stadje, Pendon, dreigt zijn karakter te verliezen omdat de moderne tijd toeslaat. Dat baart grote zorgen bij een aantal inwoners. Ze roepen een comité in het leven om een historisch evenement, "Het Bloedbad van Pendon" te laten herleven, om hiermee niet alleen de plaatselij­ke middenstand van dienst te zijn, maar ook de verwachte toeristen bekend te maken met het verleden van het stadje. Vrijwel de gehele handeling van dit stuk speelt zich af rond de vergadertafel, tijdens de bij­eenkomst van het comité. De voorzitter van het comité zit thuis onder de plak bij zijn vrouw die ook in het comité zit. Een héél oude dame fungeert als secretaresse, maar ze is zo onge­veer stokdoof. Dan is er nog een lid dat nooit iets bijdraagt tot de discussie, maar wel steeds hamert op het handhaven van de vergader­regels. Daartegenover staat een jonge, enthousiaste leraar die iets wil doen. Genoeg aan­leiding tot een conflict. 
De meningsverschillen en spanningen laaien hoog op; twee partijen vormen zich. Het geheel eindigt bijna in wéér een bloedbad in Pendon.

 


RECENSIE

 

NHD (3 november 2003)