HERLEZING 1965 - 1969

Dertig seconden liefde

Blijspel - gespeeld in 1968
Auteur: Aldo de Benedetti
Regie: A.N. Hartman
 

 

Inzet rechts: Toegangskaart "Dertig seconden liefde"


"... De heer Luttikhuizen wees op het debuteren van enkele jongere spelers. Hij vroeg vooral belangstelling voor de tombola, omdat het aanschaffen van materiaal voor decorbouw heel wat van de kas had gevergd. De resultaten heeft men kunnen zien. Wat het kwartet Joh. H. van der Werf, C. Baas, A.F. van der Kluft en J. Dirksen technisch heeft gepresteerd verdient alle lof. Drie verschillende decors keurig verzorgd en bovendien een compleet tandarts-instrumentarium getuigen van liefde voor het 'vak'. Bijzonder prettig is bovendien dat de belangstelling van het publiek groeiende is en dat op het

toneel de jongeren blijk geven van belangstelling voor het amateurtoneelspel. Trouwens in de gehele Zaanstreek valt het op dat deze belangstelling na een dreigend verval zo'n vijftal jaar geleden behoorlijk stijgende is. Laten we hopen dat deze opbloei niet van tijdelijke aard is en dat de verengingen niet alleen zorgen voor het behouden van deze belangstelling, maar deze ook stimuleren, vooral door het kiezen van goede stukken. ..."


Uit recensie van B. Groeneveld (Zie 'Recensie' beneden.)

PERSONAGE:

Generaal Cesare Siriani
Giovanna, zijn vrouw
Dr Tullio Siriani, tandarts, zijn zoon
Grazia, vrouw van Tullio
Geltrude Siriani, dochter van Cesare
Gustavo Aguszi, Cesare's zwager
Eleonora Aguszi, zijn vrouw
Piero Guarandi
Advokaat Ferrini
Tandarts-assistente
Mariette, Cesare's dienstmeisje
Rosina, dienstmeisje bij Tullio
Een patiënt

SPELER:

Gerrit Kwantes
Sien Aardenburg-Oenen
Aard Sluis
Wil van 't Veer-van Engelen
Yvonne Dupker-van der Werff
Jac. van der Werff
Tinie Kleijn-Keijzer
Nico Luttik
Peter Beekhof
Jeannet Klerk
Mary Jongejans
Arda Rietvink
Anne Veenman

SOUFFLEUSE:

Wil van der Loo-Muts

DECORS:

Joh. H. van der Werff
C. Baas
A.F. van der Kluft
J. Dirksen


RECENSIE

Recensies W.P. Groot en B. Groeneveld  (November 1968)