HERLEZING 1970 - 1974

Waar is mijn dochter

Blijspel - gespeeld in 1971
Auteur: Ank van der Moer
Regie: Jan Katee

 

Inzet rechts: Programmaboekje "Waar is mijn dochter"


"Zaterdagavond opende de toneelvereniging "Herleving" haar toneelseizoen met de opvoering van het blijspel in vijf bedrijven door Ank van der Moer:
"Waar is mijn dochter". Bij zijn openingswoord herinnerde de heer M. van 't Veer aan het overlijden van oud-voorzitter en erelid de heer Jac. Luttikhuizen, wat door publiek en spelers met een korte stilte werd herdacht.
Na de tombola warm te hebben aanbevolen, gaf hij het woord aan "Herleving". Het betreft hier een meisje dat bij scheiding van haar ouders aan de moeder – een autoritair figuur – werd toegewezen. De moeder, inmiddels hertrouwd met 'Oom Jaap' Scholten – een verstrooide, lakonieke figuur, die langs allerlei slinkse wegen, dikwijls zijn zin weet door te drijven – heeft geen gelegenheid onbenut gelaten haar eerste echtgenoot bij haar dochter in een kwaad daglicht te stellen hetgeen

het ouder wordende meisje tot nadenken heeft gestemd en haar ertoe heeft gebracht persoonlijk contact met haar vader te zoeken, wat haar uiteindelijk gelukt en waardoor ze na allerlei verwikkelingen meer begrip krijgt voor het mislukken van het huwelijk tussen haar ouders en er tevens toe weet bij te dragen dat deze twee mensen elkaar in de toekomst wat objectiever en verdraagzamer zullen beoordelen. Dat na de vele verwikkelingen ook voor Wiesje een "happy end" is weggelegd, is dan ook een prettige bijkomstigheid. Aan de bezielende leiding van de heer Jan Katee is het mede te danken dat dit stuk op zo'n sublieme wijze voor het voetlicht werd gebracht, waarmee is bewezen dat ook de jongere generatie een waarborg voor de toekomst van deze vereniging inhoudt. ..."
Uit recensie van W.K. (Zie 'Recensie' beneden.)

PERSONAGE:

Adriaan Nolte-Houtman, een dichter
Kelner
Wiesje
Jan ter Weeme, binnenhuis-architect
Otto, zijn vriend
Jaap Scholten, een zakenman
Klara, zijn vrouw
Rika, dienstmeisje bij Scholten
Wera Popesco, balletlerares
Balletgroep

SPELER:

Gerrit Kwantes
Peter Beekhof
Yvonne Dupker
Nico Luttik
Frits Geuzebroek
Aart Sluis
Sieny Aardenburg
Betty Aardenburg
Wil van 't Veer
Jolanda Sluis, Patricia Coffa, Mirjam Sahanaja, Madeleine Mes en Ali Roos

SOUFFLEUSE:

Wil van der Loo

DECORS:

Joop van der Werff
Cees Baas
Dolf van der Kluft
Jan Dirksen


AFFICHE

RECENSIE

Affiche door C. Baas  (November 1971)

Recensie  (November 1971)